Om foreningen

Foreningen Norske Postkortsamlere ble stiftet 10. oktober 1981, og medlemstallet er i dag ca. 550.

Klubbmøtene holdes siste torsdag i hver måned (unntatt juni, juli og desember) i lokalene til Vinderen seniorsenter, Slemdalsveien 72, Oslo. Møtene starter kl. 18.00.

Medlemsbladet «Postkortet» utgis fire ganger i året. Opplag ca. 600 stk. Annonser for kjøp/salg/bytte er gratis for medlemmer. Det er også anledning for ikke-medlemmer å annonsere (rimelige priser).

Foreningens postadresse:
Norske Postkortsamlere
Postboks 5092, Majorstuen
0301 OSLO

Foreningens epost-adresse:
post@postkortklubben.no

Redaksjonens epost-adresse:

redaksjonskomiteen@postkortklubben.no

Foreningens facebook-side: 
Norske postkortsamlere på Facebook

Medlemskontingent:

Foreningen spanderer medlemskontingent for 2022.

Vanligvis er kontingenten 250,- pr år, som betales til bankkonto 0532 19 85787.

 

Foreningens vedtekter leser du ved å trykke her.

Styret:

Leder:Axel Bertheau Sverreaxel.bertheau.sverre@wemail.no
Forretningsfører og nestleder:Tryggve Johansenjohansentryggve@gmail.com
Styremedlem:Kåre Anisdal
Styremedlem:Ingvar Elgesemielgesem@gmail.com
Styremedlem:Espen Bratlieespen.bratlie@online.no
Varamedlem:Kåre Norumkaare.norum15@gmail.com
Varamedlem:Nutta Haraldsennuttahar@online.no

Redaksjon for medlemsbladet Postkortet:

Redaksjonskomité:Guro Tangvaldgurota@hotmail.com
Redaksjonskomité:Nutta Haraldsennuttahar@online.no

Valgkomité:

Valgkomité:Espen Bratlieespen.bratlie@online.no
Valgkomité:Ivar Ulvestadskoboks@gmail.com
Valgkomité:Kjell Aasumkjaa@rb.no

Andre administrative oppgaver:

Revisor:Tom Dreyertd@feras.no
Webmaster:Guro Tangvaldgurota@hotmail.com