Om foreningen

Foreningen Norske Postkortsamlere ble stiftet 10. oktober 1981, og medlemstallet er i dag ca. 650.

Klubbmøtene holdes siste torsdag i hver måned (unntatt juni, juli og desember) i lokalene til Cafe Aasen, Hans Nielsen Hauges gate 44B, Oslo. Møtene starter kl. 18.00.

Medlemsbladet «Postkortet» utgis fire ganger i året. Opplag 1.000 stk. Annonser for kjøp/salg/bytte er gratis for medlemmer. Det er også anledning for ikke-medlemmer å annonsere (rimelige priser).

Foreningens postadresse:
Norske Postkortsamlere
Postboks 5092, Majorstuen
0301 OSLO

Foreningens epost-adresse:
post@postkortklubben.no

Foreningens facebook-side: 
Norske postkortsamlere på Facebook

Medlemskontingent:
Kr. 250,- pr år, som betales til bankkonto 0532 19 85787.

Foreningens vedtekter leser du ved å trykke her.

Årsmelding for 2018 leser du ved å trykke her.

Styret 2019/2020:

Formann:Elisabeth Schulzees@nor-shipping.com
Forretningsfører og viseformann:Tryggve Johansentrjohans@getmail.no
Styremedlem:William Børresen
Styremedlem og messeansvarlig:Kåre Anisdal
Styremedlem:Nutta Haraldsennuttahar@online.no
Varamedlem:Guro Tangvaldgurota@hotmail.com

Redaksjon for medlemsbladet Postkortet:

Redaktør:Per W. Schulzeper@schulze.no
Redaksjonsmedlem:Nutta Haraldsennuttahar@online.no
Redaksjonsmedlem:Ørnulf Hellumhellorn@online.no

Valgkomité:

Valgkomité:Per W. Schulzeper@schulze.no
Valgkomité:Ingvar Øraker Elgesemielgesem@gmail.com

Andre administrative oppgaver:

Revisor:Tom Dreyertd@feraso.no
Webmaster:Guro Tangvaldgurota@hotmail.com