Bli medlem

Kontaktskjemaet er midlertidig tatt ned.

    

For å melde deg inn i foreningen Norske postkortsamlere send navn og adresse på e-post til:

post@postkortklubben.no

eller per brev til:

Norske Postkortsamlere
Postboks 5092, Majorstuen
0301 OSLO