Norske Postkort-Samlere nr. 3 1982

Redaktør: Nils Y. Stenstad

Antall sider: 12

Forsidekort: 1. Nytaarshilsen 1906 fra Isidor Nielsens mek. Værk. 2. Vintermotiv fra Holmenkollen turisthotel. 3. Kronprins Olav.

Innhold:

s. 1Forside
s. 2Vedtekter for foreningen Norske Postkort-samlereStyret
s. 3Årsrapport for Norske Postkort-samlereNils Y. Stenstad
s. 3Årsmøtereferat Norske Postkort-samlere 24. april 1982.Jan S.
s. 5Regnskap for Norske Postkort-samlere 10.10.1981 – 24.4.1982Ole T. Lømo
s. 5Sammensetnings-kort tegnet av Andreas BlochNils Y. Stenstad
s. 6Theodor Severin KittelsenNils Y. Stenstad
s. 7Historien bak et postkortNils Y. Stenstad
s. 7Fra katalogen til Bergensutstillingen 1910
s. 8Bergens-utstillingen 1898John Fredriksen
s. 9Avisforsider på postkort.Nils Y. Stenstad
s. 10Norske reklamekortNils Y. Stenstad
s. 11Nissen i krigBurny Iversen
s. 12Et nytt postkort med uvanlig tekstSture Larsson
s. 12Neste klubb-møte
s. 12Medlems-annonsering
s. 12Tidsskriftets fremtid