Norske Postkort-Samlere nr. 2 1982

Redaktør: Nils Y. Stenstad

Antall sider: 16

Format: A4

Forsidekort: 1. Humorkort. 2. Julekort tegnet av Jenny Nystrøm, utgitt av H. Abel, kartongkort. 3. Hilsen fra Stalheim (datert 1893).

Innhold:

s. 1Forside
s. 2Forslag til vedtekter for Norske Postkort-samlereStyret
s. 3Møtereferat fra medlemsmøte 6. februar 1982.Nils Y. Stenstad
s. 4Forslag til kvalitetsnormering for postkort.Ole T. Lømo, Burny Iversen
s. 6Småannonser
s. 8Kunstnere på norske postkort (Bloch og Lillo-Stenberg).Burny Iversen
s. 9Mittet & Co.s «turist-serie» (M. & Co. samt et nummer)Nils Y. Stenstad
s. 11Morsom «kort-bok» fra Telemark.Nils Y . Stenstad
s. 11PR for Norske postkort-samlere.Nils Y. Stenstad
s. 12En morsom kort-tekst.Jan Sørensen
s. 12Norges eldste postkort?Nils Y. Stenstad
s. 13Vi vader i blader og julekort (tidligere publisert artikkel).Charles B. Middelthon
s. 16Innkalling til årsmøte 1982.Styret