Norske Postkort-Samlere nr. 1 1982

Redaktør: Nils Y. Stenstad

Antall sider: 6

Format: A4

Forsidekort: En taler ved Stegen. Illustratør: Theodor Kittelsen. Utgiver: Kunstforlaget National A/S, 1908.

Innhold:

SideTittelForfatter
s. 1Forside med praktisk informasjon om klubben.
s. 2Leder. «Skrekk og gru!!!», om Børsum-katalogen.Nils Y. Stenstad
s. 3Møtereferat fra medlemsmøte 14. november 1981.Nils Y. Stenstad
s. 3Brev fra Sektretariatet for fotoregistrering.Nils Y. Stenstad
s. 4Småannonser
s. 6Leserbrev

Forsidekort:

En Taler ved Stegen. Illustratør: Theodor Kittelsen. Utgiver: Kunstforlaget National A/S, 1908.

Dette eksemplaret finnes i Nasjonalbibliotekets samlinger.