Årsmelding 2019

1. Styret

For 2019 har styret, fra årsmøtet 28.03.2019 og ut året, bestått av:

Elisabeth Schulze – Leder
Tryggve Johansen – Forretningsfører/nestleder
Kåre Anisdahl – Styremedlem
Nutta Haraldsen – Styremedlem
Guro Tangvald: Varamedlem
Bjørn William Børresen – Varamedlem

2. Redaksjonskomité, «Postkortet» og nettsider

Per W. Schulze – Redaktør
Nutta Haraldsen – Skribent
Ørnulf Hellum – Annonseansvarlig
Guro Tangvald: Webansvarlig

3. Møter

Det er i løpet av året blitt avholdt 9 medlemsmøter i lokalene på Café Aasen, Hans Nielsen Haugesgt. 44 B, Sandaker i Oslo. I tillegg har styret avholdt tre møter i andre, lånte lokaler. Det har vært godt frammøte på medlemsmøtene, med et frammøte på til sammen 154 deltakere.

Det er i 2019 holdt følgende kåserier på medlemsmøtene:

31.01: ‘Vanlig’ møte, uten kåseri
28.02: Foredrag om Kjell Aukrust
28.03: Nutta Haraldsen snakket om diverse kunstnere
25.04: Knut Arveng kåserte om norsk luftfart
23.05: Kjell Aasum fortalte om Kongsvingerbanen
29.08: Elisabeth Schulze snakket om glansbilder
26.09: Guro forklarte om klubbens Facebook-sider
31.10: Nutta (og Knut Karlsen) snakket om Odd Harrong
28.11: Even Saugstad snakket om Oslomarka

På møtene har det vært lett servering.

Grunnet stigende misnøye med møtelokalene på Sandaker begynte styret på høsten i fjor å lete etter nye og mer egnede lokaler. Etter å ha vært på befaring flere steder og vurdert alternative lokaliteter, bestemte styret at medlemsmøtene fra og med januarmøtet 2020 skulle flyttes til Majorstuen, til møtelokaler i Majorstuen kirke.

4. Medlemsbladet Postkortet:

Det er i løpet av 2019 publisert fire utgaver av medlemsbladet, med til sammen 248 sider. De to første utgaver ble redigert av Håkon Tysdal, som dessverre døde brått i september, og de to siste ble redigert av Per W. Schulze (tidligere redaktør og leder av foreningen). Det har vært brukbar tilgang på stoff.

5. Regnskap for 2019/budsjett for 2020:

Grunnet koronapandemien som i skrivende stund herjer i Norge, er foreningens medlemsmøter inntil videre innstilt. Når forholdene tillater at vi kan gjennomføre vårt utsatte årsmøte for 2019, vil forretningsfører Tryggve Johansen legge frem fullstendige tall for regnskapet 2019 og budsjettet for 2020 – som begge i skrivende stund er godkjent av revisor.

6. Facebook og nettsider:

Aktiviteten på klubbens facebook-side vokser stadig. Siden er nå oppe i 619 medlemmer, og klubbens nettsider www.postkortklubben.no er stadig under utvikling.

7. Messedeltagelser

I 2019 deltok NPS som medarrangør for Rådemarkedet 31. mars og Drammenmarkedet 14. september. I tillegg deltok vi med stand på Frimerkets Dag i Majorstuen kirke 5. oktober, og på Slektsforskerdagen på Riksarkivet på Sogn 26. oktober.

Grunnet koronapandemien er nå i 2020 mange av de messer og arrangementer hvor vi tradisjonelt har deltatt enten avlyst eller utsatt inntil videre. Følg med på foreningens nettsider for oppdatert informasjon.

8. Kontingent:

Kontingenten har vært kr. 250 for 2019 og vil forbli uendret for 2020. Klubben har ved årsskiftet 633 medlemmer.

Oslo, 16.03.2019

Elisabeth Schulze (sign.)
Tryggve Johansen (sign.)
Kåre Anisdahl (sign.)
Nutta Haraldsen (sign.)