Lisbeth Bergh (1861-1927)

Denne katalogen er ikke komplett. Vi vil sette stor pris på hvis du kan bidra med kort som ikke finnes i oversikten. Send kopi av for- og bakside til: webmaster@postkortklubben.no

Egentlig navn: Elisabeth Mathea Bergh

Forlag: John Fredriksons Eftf, Halvorsen & Larsen, Mittet

Publiseringsperiode: 1906-1925

Biografi skrevet av Nutta Haraldsen: Lisbeth Bergh ble født i Nes på Romerike 19. juni 1861 og døde 1. januar 1927. Som barn bodde Lisbeth Bergh i Drammen og deretter i Kristiania. Faren, Anton M. Bergh, lærte henne å tegne. Nyttig erfaring hentet hun også ved å kopiere bilder med landskaper – og fra sine dyktige lærere: Erik Werenskiold, Eilif Peterssen, Hans Heyerdahl og Christian Krohg. Deretter studerte hun videre i Paris. I 1880- og 90-årene deltok hun på Høstutstillingen. Hun gikk gradvis over til å illustrere julehefter og tidsskrifter. Lisbeth Berg tegnet mye for barn. I 35 år var hun tegnelærer på Frk. Bonnevies skole i Kristiania og holdt kurs i illustrering. Hun laget plansjer til undervisningsbruk, kalendere, lærebøker og flere billedbøker for barn hvor de kunne hente ideer til å lage leker selv.

Se mer i boka Norske postkort : tegnere, signaturer, utgivere / Nutta Haraldsen. – Porsgrunn : Norgesforlaget, 2018

Trykk her for å lese mer om Lisbeth Bergh i Norsk kunstnerleksikon.

Trykk her for å lese mer om Lisbeth Bergh i Wikipedia.

Postkort fra Johan Fredriksons Eftf.

Serie 2:

Serie XIII:

Postkort fra Mittet & Co.:

Serie 57:

Serie 58:

Serie 2059:

Serie 2098:

Halvorsen & Larsen:

Ukjent utgiver:

Nyere utgivelser:

Kort med illustrasjon fra Lisbeth Berghs bok «Om sommeren» fra 1900. Utgiver: Norsk barnebokinstitutt/Universitetsbiblioteket i Oslo, 1988, format: 10 x 15 cm: