Årsmelding 2018

Årsmelding for 2018

Styret:

For 2018 har styret bestått av:

Søren Hofgaard – Formann

Tryggve Johansen – Viseformann/forretningsfører

Håkon Tysdal – Redaktør/styremedlem

Sigrid Torjusson – Styremedlem/sekretær

Kåre Anisdahl – Styremedlem

Guro Tangvald: Varamedlem til styret/webansvarlig

Kjell Aasum – Varamedlem/programansvarlig for medlemsmøtene

1.Møter:

Det har i løpet av året blitt 4 styremøter og 8 medlemsmøter.

Alle møtene er holdt i lokalene på Café Aasen, Hans Nielsen Haugesgt. 44B.

Det har vært godt fremmøte med til sammen 140 deltakere.

2. Postkortet:

Det er utkommet 4 nummer av medlemsbladet med til sammen 244 sider.

Det har vært god tilgang på stoff.

Redaktør: Håkon Tysdal.

Redaksjonskomiteen har bestått av: Håkon Tysdal, Per Schulze og Nutta Haraldsen.

3. Regnskap for 2018/Budsjett for 2019:

Forretningsfører Tryggve Johansen vil legge frem disse tallene på årsmøtet.

4. Facebook og nettsider:

Aktiviteten på klubbens facebook-side vokser stadig, og siden er nå oppe i 486 medlemmer. Klubbens nettsider www.postkortklubben.no er stadig under utvikling. Flere og flere eldre nummer av ”Postkortet” er tilgjengelige digitalt, samt at arbeidet med å lage oversikt over kunstnerkort nå er påbegynt.

5. Medlemsmøtene:

Det er holdt følgende kåserier på medlemsmøtene:

Januar: Leif Henrichsen v/Nutta Haraldsen.

Februar: Vanlig møte.

Årsmøtet: Postkortene til Fotball-VM Sverige v/Tryggve Johansen.

April: Kort fra Nesodden v/Kåre Norum-

Mai: Hilsen fra Lillestrøm og omegn v/Kjell Aasum.

August: Roald Amundsens bragder v/Knut Arveng.

September: Reiseadvis v/Ingvar Elgesem.

Oktober: Kjell E. Midthun v/Håkon Tysdal.

November: Thorolf Holmboe v/Ivar Ulvestad.

På møtene har det vært lettere servering.

6. Klubben har deltatt på følgende messer:

10-11.03 Frimerkemessen i Arendal. Kontakt: Søren Hofgaard.

08.04. Samlermesse 2018, Råde. I samarbeid med Moss og Fredrikstad frimerkeklubber. Kontakt: Per Schulze.

02.06. Postkort- og samlermarked, Lier. I samarbeid med Drammen Filatelist-Klubb. Kontakt: Ingvar Elgesem.

05-06.10. Filos 2018. I samarbeid med Oslo og Sentrum Filatelistklubber. Kontakt: Knut Arveng.

25.10. Slektsforskerdagen. I samarbeid med Riksarkivet. Kontakt: Nutta Haraldsen.

Kåre Anisdahl har også vært styrets representant ved noen av disse messene. Klubben ønsker å delta på slike arrangementer også i 2019.

7. Kontingent:

Kontingenten har vært kr. 250 for 2018. Klubben har 624 medlemmer ved årsskiftet. 398 medlemmer har betalt kontingent for 2019.

8. Nutta Haraldsen: Norske Postkort

Boken utkom i begynnelsen av oktober og ble presentert først på Filos. Det var stor interesse for den. Boken er mottatt med begeistring av samlere. Nutta Haraldsen har mottatt stipend for arbeidet med boken: Kr. 10.000. I tillegg fikk de medlemmer som bestilte boken før årsskiftet, kr. 100.- i rabatt, som dekkes av vår forening overfor forlaget. Det var til sammen 188 medlemmer som fikk denne rabatten. Foreningen har dermed støttet boka til Nutta med til sammen kr. 28.800.-.

14.03.2019