Postkortgruppe Aust-Agder

«Postkortgruppe Aust-Agder» ble etablert høsten 2018 og er en uavhengig interessegruppe for samlere av postkort i og fra Aust-Agder. Gruppen har som formål å fremme interessen og øke kunnskapen omkring postkort fra regionen. Dette vil skje ved å arrangere et årlig postkort-treff og ved å sende et måneds-brev på e-post til alle deltakerne. Det er gratis å være deltaker i gruppen, men alle oppfordres til å bidra med sin kunnskap om aktuelle postkort, fotografer, utgivere og kunstnere.

Gruppens ledelse består foreløpig av følgende personer: Jan Fredrik Gundersen (Arendal), Dag Olav Pettersen (Fevik) og Jan Ove Aslaksen (Tvedestrand)

De som ønsker å delta sender e-post til gruppens leder: jan.fredrik.gundersen@online.no

Gruppens ledelse og funksjon:

For å sikre gruppens kontinuitet og ivareta hele regionen, er det ønskelig med en ledergruppe på 3-6 personer. Gruppen er en e-post gruppe slik at den er gratis for deltakerne, dvs. ingen utgifter til trykking og porto for måneds-brev osv.

Vi er en uavhengig gruppe, men siden vi ikke tegner medlemskap, ønsker vi å samarbeide og verve medlemmer til Norske Postkortsamlere (NPS). Vi vil også samarbeide og oppfordre til medlemskap i de lokale frimerke- og samlerklubbene i Aust-Agder.

Månedsbrev med auksjon:

Gruppens leder vil samle inn stoff, bilder av postkort etc. og sende ut et brev på e-post til deltakerne, fortrinnsvis hver måned. Dette er avhengig av at deltakerne sender inn, for eksempel:

  • Bilder av postkort til auksjon/salg/bytte, for spørsmål eller som «månedens kort»
  • Opplysninger om utgivere, nummer, fotografer og bruksperiode til postkort fra Aust-Agder
  • Tips om steder hvor det er mulig å skaffe seg postkort
  • Tips om interessante bøker og artikler om postkort
  • Etterlysninger og søkeannonser vedrørende kjøp/salg/bytte av postkort

Postkort-treff: Gruppen tar sikte på å avholde ett postkort-treff pr. år, fortrinnsvis om høsten og på forskjellige steder i regionen. Ledelsen tar gjerne imot forslag til sted, ukedag og program for et slikt treff.

Kontakt: jan.fredrik.gundersen@online.no