Postkortet nr. 3 2018

POSTKORTET nr. 3 2018:

Dette nummeret blir digitalt tilgjengelig i løpet av 2020.

I mellomtiden kan du se postkortet som ble brukt på forsiden (trykk på bildet for å få det opp i stort format). Nederst ser du en større versjon av postkortet som ble brukt som midtsidekort (trykk på bildet for å få det opp i stort format) .

FORSIDEKORT:

Kunstner: Andreas Bloch (1860-1917)
Utgiver: Mittet & Co.
Trykkeri: Kra. Lit. Aktiebolag
Utgitt: ca. 1900

MIDTSIDEKORT:

Fotograf: ukjent
Utgiver: Neue Photographische Gesellschaft (NPG)
Datert: ca. 1920