Julemessen 1985Utstillingskatalog Julemessen 1985:

OBS: Trykket i den opprinnelige katalogen har dessverre blitt noe utvisket med tiden, slik at noe tekst kan framstå som veldig svak, tildels uleselig. Dette vil bli enklere når vi får ut en søkbar fulltekstversjon.

Ved å trykke på den lille firkanten midt i den lysegrå stripa får du bladet opp i fullskjerm.

Ved å trykke på pilen med en strek under, kan du laste ned bladet til egen pc.

Ta kontakt på webmaster@postkortklubben.no hvis du har problemer eller spørsmål.