Medlemmenes favorittkort

Jeg heter Guro, og jobber til daglig som forskningsbibliotekar på Billedsamlingen ved Nasjonalbiblioteket. Vi har en samling på rundt 2-300 000 postkort, og da sier det seg selv at det er utrolig vanskelig å plukke favoritter. Men noen kort peker seg spesielt ut, selv blant så mange fantastiske, underlige, lærerike, vakre, stygge, morsomme, kjedelige og forskjellige kort.

Dette er ett av dem:

«Oksen og kalven serveret ved kongemiddagen i Vardø. Leveret af Holm 1907». Fotograf og utgiver: I. Larsen (Vardø), eier: Nasjonalbiblioteket

Kortet er trykket som lystrykk med sepiatoning. Teksten på framsiden sier: «Oksen og kalven serveret ved kongemiddagen i Vardø. Leveret af Holm 1907». Motivet viser tre menn som holder en okse og en kalv i tau utenfor vinduet til en slaktebutikk, og to kvinner og en mann som står utenfor inngangsdøra til butikken. Mannen utenfor butikkdøra er selveste slakter B. G. Holm.

I folketellingen for 1900 finner man «slagter og Handelsborger» Bernhard Holm, født 1850 i Trondheim. I folketellingen er også hans hustru Bine Holm ført opp, sammen med deres datter Olga Holm, født 1885. Olga Holm oppgis å være ugift og ha yrke Butikjomfru. Kan man tenke seg at det er Bine og Olga som står ved siden av Bernhard til høyre i bildet? I deres adresse Nordre Langgade i Vardø oppgis også «Slagterlærling» Thoralf Stinesen som en av beboerne. Kan det tenkes at han er en av mennene som holder i oksen?

Det morsomste med dette kortet er dog baksiden:

Baksiden av «Oksen og kalven serveret ved kongemiddagen i Vardø. Leveret af Holm 1907». Fotograf og utgiver: I. Larsen (Vardø), eier: Nasjonalbiblioteket

Teksten lyder: «Her ser du et billede av slagteren vor. Han er dobbelt saa tyk nu som dengang. Hilsen far», datert Vardø 2. desember 1915. Kortet er sendt fra «Far» til datter, Solveig i hovedstaden Kristiania.

Det hører også med til historien at i folketellingen av 1910, oppgis slagter Bernhard G. Holm som ugift. Jeg har søkt i avisene etter en dødsannonse for Bine, men uten å finne noe. Jeg finner derimot at Bernhard og Bine i Vardø-Posten 10. november 1886 setter inn en notis hvor de takker «For al udvist Deltagelse og Opmærksomhed, ved vor kjære Datterd Død og Begravelse». Livet kan ikke ha vært bare lett for slakter Bernhard G. Holm selv om han fikk levere oksen og kalven som ble servert til kongen og dronningen.

Fotograf John Larsen (bokstavene i og j ble av og til brukt litt om hverandre på denne tiden), født 1875 oppgir i folketellingen av 1900 og 1910 at han hadde yrke fotograf og barberer i Vardø. En gang mellom 1900 og 1910 gifter han seg med Marie (født 1881) som også oppgir sitt yrke som fotograf.

For meg som postkortinteressert er dette kortet til stor glede og underholdning. Men denne typen kort er også en rik kilde til informasjon, blant annet for de som forsker på kulturhistorie. Også forskning på Vardø bys historie, kongehusets historie, pressehistorie, ulike trykketeknikker, publiseringsmetoder etc. kan bruke denne typen kort som kildegrunnlag.

 

–Guro Tangvald, forskningsbibliotekar