Om foreningen

Foreningen Norske Postkortsamlere ble stiftet 10. oktober 1981, og medlemstallet er i dag ca. 800.

Klubbmøtene holdes siste torsdag i hver måned (unntatt juni, juli og desember) i lokalene til Cafe Aasen, Hans Nilsen Hauges gate 44B, Oslo. Møtene starter kl. 18.00.

Medlemsbladet «Postkortet» utgis fire ganger i året. Opplag 1.000 stk. Annonser for kjøp/salg/bytte er gratis for medlemmer. Det er også anledning for ikke-medlemmer å annonsere (rimelige priser).

Foreningens postadresse:
Norske Postkortsamlere
Postboks 5092, Majorstuen
0301 OSLO

Foreningens epost-adresse:
post@postkortklubben.no

Foreningens facebook-side: 
Norske postkortsamlere på Facebook

Medlemskontingent:
Kr. 250,- pr år, som betales til bankkonto 0532 19 85787.

Styre og komitéer i Norske Postkortsamlere:

Formann: Søren Hofgaard sohofgaa@online.no
Sekretær: Sigrid Torjusson sigr-to@online.no
Forretningsfører: Tryggve Johansen trjohans@getmail.no
Styremedlemmer: Kåre Anisdal
Varamedlemmer: William Børresen
Redaksjonskomité: Håkon Tysdal (red.)
Nutta Haraldsen
Ingvar Øraker Elgesem
Per Schulze
hakon.tysdal@gmail.com
nuttahar@online.no
ielgesem@gmail.com
per@schulze.no
Revisor: Tom Dreyer td@feraso.no
Webmaster: Guro Tangvald gurota@hotmail.com

 

Valgkomité 2018: Nutta Haraldsen og Ingvar Elgesem.