Om foreningen

Foreningen Norske Postkortsamlere ble stiftet 10. oktober 1981, og medlemstallet er i dag ca. 650.

OBS Medlemsmøter er inntil videre avlyst. Vi gjør dette fordi foreningen ikke ønsker at noen skal bli syke på grunn av møte hos oss, men at alle skal komme «friske» tilbake til og kose seg på neste møte når det blir.

Klubbmøtene holdes siste torsdag i hver måned (unntatt juni, juli og desember) i lokalene til Majorstuen kirke, Kirkeveien 84, Oslo. Møtene starter kl. 18.00.

Medlemsbladet «Postkortet» utgis fire ganger i året. Opplag 1.000 stk. Annonser for kjøp/salg/bytte er gratis for medlemmer. Det er også anledning for ikke-medlemmer å annonsere (rimelige priser).

Foreningens postadresse:
Norske Postkortsamlere
Postboks 5092, Majorstuen
0301 OSLO

Foreningens epost-adresse:
post@postkortklubben.no

Foreningens facebook-side: 
Norske postkortsamlere på Facebook

Medlemskontingent:
Kr. 250,- pr år, som betales til bankkonto 0532 19 85787.

 

Foreningens vedtekter leser du ved å trykke her.

Årsmelding for 2019 leser du ved å trykke her.

Styret 2019/2020:

Leder:Elisabeth Schulzees@nor-shipping.com
Forretningsfører og nestleder:Tryggve Johansentrjohans@getmail.no
Styremedlem:Kåre Anisdal
Styremedlem:Nutta Haraldsennuttahar@online.no
Varamedlem:Guro Tangvaldgurota@hotmail.com
Varamedlem:Bjørn William Børresen

Redaksjon for medlemsbladet Postkortet:

Redaktør:Per W. Schulzeper@schulze.no
Skribent:Nutta Haraldsennuttahar@online.no
Annonseansvarlig:Ørnulf Hellumhellorn@online.no

Valgkomité:

Valgkomité:Per W. Schulzeper@schulze.no
Valgkomité:Ingvar Øraker Elgesemielgesem@gmail.com

Andre administrative oppgaver:

Revisor:Tom Dreyertd@feraso.no
Webmaster:Guro Tangvaldgurota@hotmail.com